Hiển thị một kết quả duy nhất

5.896.000 6.191.000 
8.514.000 8.940.000